Ny LIS-plan

Augusti 2019
Vi befinner oss just nu i utredningsskedet vad gäller nya och befintliga LIS-områden.
Inom kort kommer vi att sammanställa och bedöma alla inkomna förslag på nya LIS-områden. Bedömningar kommer även att göras utifrån de LIS-områden som redan finns utpekade, om de fortsatt ska vara utpekade eller om något område ska tas bort.
Under hösten kommer en inventering av samtliga förslag att göras ute i fält.

Sidan uppdaterades 2019-08-27

Synpunkter på sidan?