friggebod.jpg

Du behöver inte söka bygglov för:

 • Skyddad uteplats

  Du får anordna en skyddad uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från ditt
  bostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte
  placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det.
   
 • Skärmtak

  Du får anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer om
  skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Taken får inte
  placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det.
   
 • Friggebod

  Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade
  friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar får inte
  vara större än 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får
  vara 3 meter. Friggeboden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om
  inte grannen medger det.
   
 • Staket

  Du får bygga ett staket i trä eller smide med en genomskinlighet på minst 50
  procent om det är högst 1,1 meter. Du behöver inte bygglov för nätstängsel,
  oavsett höjd.
   
 • Mur

  Du får göra en mur och stödmur om den inte är högre än 50 centimeter.
   
 • Terrasser, altaner, stenlagda uteplatser

  Du får bygga terrasser, altaner och stenlagda uteplatser till en höjd av max 50
  centimeter. Enligt rättsfall kan denna höjd variera från fall till fall. Det
  handlar mer om vilket intryck och karaktär uteplatsen/terrassen ger.


Prata med dina grannar


Om dina grannar godkänner det så kan du placera mur, plank, skärmtak och friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Vi rekommenderar ett skriftligt godkännande, för att undvika missförstånd längre fram. Detta gäller dock inte tomtgräns mot gata och park (allmän plats). Där krävs alltid bygglov.


Oavsett om det du vill göra kräver bygglov eller inte, är det alltid bra att prata med grannarna om de planer du har.

Sidan uppdaterades 2015-07-02

Synpunkter på sidan?