Bygglovstaxa

I samband med att den nya plan- och bygglagen träder i kraft ökar arbetsbördan och därmed kostnaderna för bygg- och miljönämnden. För att denna ökning inte ska skattefinansieras har nytt förslag till bygglovstaxa tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Kontakta tillväxtenheten på 0532–170 65 så får du veta taxan för den åtgärd du önskar att utföra.

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2018-05-25

Synpunkter på sidan?