Svartbygge, olovligt byggande, ovårdad tomt

Enligt Plan- och bygglagen har bygg- och miljönämnden tillsynsansvar för olovligt byggande samt att byggnader och tomter hålls vårdade, men det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för sin byggnad och tomt. Olovliga och ovårdade byggnader och tomter kan vara både störande och en fara för omgivningen.
Byggnadsnämnden tar ut avgifter (sanktionsavgifter) av ägaren, av byggherren eller av den som har fått en fördel av överträdelsen, det kan till exempel vara den som använder eller bor i en byggnad som uppförts utan lov. Även om man betalar avgifterna måste man ansöka om lov i efterhand för att få ha kvar byggnaden.
 
Om det inte går att ge lov ska byggnadsnämnden förelägga byggherren att återställa det som har utförts utan lov. Det betyder att byggnaden måste rivas och marken återställas. Om fastigheten säljs är det den nya ägaren som tar över och måste göra det som den förre ägaren skulle ha gjort.
 
Om den olovliga åtgärden, till exempel ett hus som byggts utan bygglov, gjorts för mer än tio år sedan kan inte byggnadsnämnden ta ut avgifter eller kräva att byggnaden ska rivas. Men om den olovliga åtgärden är kvar kan det bli svårare att få bygglov i framtiden (kan få ett så kallat byggnadsförbud på sin fastighet).
 
Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag att gälla. För olovliga åtgärder som gjorts tidigare kan det bli aktuellt att använda avgifter som gällde i den gamla lagen. Avgifterna enligt den gamla lagen är byggnadsavgift, tilläggsavgift och särskild avgift. Byggherren ska dock kunna bevisa att åtgärden utfördes före den nya Plan- och bygglagen trädde i kraft. 

Sidan uppdaterades 2019-10-09

Synpunkter på sidan?