Bygglovstaxa

I samband med att den nya plan- och bygglagen träder i kraft ökar arbetsbördan och därmed kostnaderna för bygg- och miljönämnden. För att denna ökning inte ska skattefinansieras har nytt förslag till bygglovstaxa tagits fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Kontakta oss på 0532–170 65 eller 0532-170 80 så får du veta taxan för den åtgärd du önskar att utföra.

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2019-12-02

Synpunkter på sidan?