Plan- och byggfrågor

hus.jpg

Varför krävs bygglov? Och för vilka åtgärder krävs det?

Du behöver bygglov om du ska bygga ett nytt hus eller bygga till det du redan har. Du behöver det också om du vill ändra utseende på ditt hus, bygga murar och plank, sätta upp skyltar och en del annat. Här kan du läsa om när du behöver bygglov och när du inte behöver det.


Om du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till får det inte göras på ett sätt som medför fara eller annan olägenhet för till exempel dina grannar. Det du vill göra får heller inte gå emot de planer som finns för hur området ska bebyggas. Därför behöver du ofta bygglov.


Men du behöver inte alltid söka bygglov. Vissa åtgärder får du göra på ditt en- och tvåbostadshus utan bygglov. I menyn till vänster kan du läsa om åtgärder där du inte behöver söka bygglov enligt PBL. Det kan även finnas andra undantag kommunen gjort i särskilda området. Kontakta för att få reda på vad som gäller för just din fastighet.


Även om du inte behöver bygglov för det du vill göra, kan det vara anmälningspliktigt.

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Kyrkogatan 2, 662 37 Åmål, Norrtullhuset.

Mån-fre 8:00-16:00.
Boka gärna en tid innan ni kommer.


Bygglovsingenjör
Thomas Carlson
Bygglov och anmälan.
Telefon: 0532-170 80
E-post: 
thomas.carlson@amal.se


Plan- och bygglovsingenjör
Fatima Åhl Sjöberg
Bygglov, anmälan, detaljplaner och områdesbestämmelser.
Telefon: 0532-170 65
E-post: fatima.ahl-sjoberg@amal.se


Nämndsekreterare
Sekreterare i bygg- och miljönämnden, protokoll, föredragningslistor.
Telefon: 0532-173 44
E-post: bygg.miljo@amal.se

Länkar
Boverket

Sidan uppdaterades 2019-08-29

Synpunkter på sidan?