Sök bygglov inför sommaren

Planerar du att glasa in verandan, bygga ett attefallshus eller genomföra något annat byggprojekt i sommar? Då behöver du lämna in en bygglovsansökan eller anmälan i god tid innan planerad byggstart.

Sommaren är en period då många passar på att förverkliga sina byggdrömmar. Många byggprojekt kräver någon form av bygglov, anmälan eller strandskyddsdispens. För att få det behöver du göra en bygglovsansökan eller anmälan. Strandskyddsdispens söks via miljöenheten.

Under april och maj brukar det komma in flest bygglovsansökningar och anmälningar. Om alla handlingar inte är med från början så kan det krävas att ansökan/anmälan behöver kompletteras, vilket innebär att handläggningen kan komma att ta längre tid. Därför är det bra att söka i god tid om du vill kunna sätta igång med ditt projekt till semestern.
Ett bygglov gäller dessutom i fem år, under förutsättning att du påbörjat byggnationen inom två år från det att du fick bygglov, så du har gott om tid på dig att färdigställa byggnationen innan bygglovet går ut.

Sidan uppdaterades 2020-02-10

Synpunkter på sidan?