Lona- och fiskevårdsprojekt

Åmåldåns ansiktslyft

Länsstyrelsen handlägger en stödform för lokala naturvårdssatsningar (LONA-projekt).

LONA-projekt ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. LONA-projekt finns idag i alla Sveriges kommuner.

I Åmåls kommun har vi tre aktuella LONA-projekt och ett projekt som vi är engagerade i tillsammans med övriga Dalslandskommuner.

Vi har även ett pågående restaureringsprojekt i Åmålsån där vi fått fiskevårdsbidrag från länsstyrelsen.

KONTAKTINFORMATION

Rebecca Retz
Miljöstrateg
Telefon: 0532-172 59
E-post: rebecca.retz@amal.se

Mer information:

Sidan uppdaterades 2019-10-18

Synpunkter på sidan?