Vad gör miljöenheten?

Myndighetsutövning - tillsyn och prövning

Miljöenheten bedriver regelbunden tillsyn över exempevis industrier, lantbruk, restauranger, livsmedelsaffärer, avlopp, frisörsalonger, skolor med mera. Tillsynen utförs genom inspektioner på plats, kontroll av egenkontrollsystem samt granskning av analysresultat och miljörapporter.

Miljöenheten prövar också ansökningar om exempelvis anläggande av enskilt avlopp, värmepump och strandskyddsdispens.

Rådgivning och information

Miljöenheten har en rådgivande funktion gentemot allmänhet, företag och organisationer.

Klagomål

Miljöenheten handlägger klagomålsärenden eller andra problem som uppstår inom enhetens ansvarsområde. Sådana ärenden kan röra exempelvis bostadshygien, buller, vedeldning eller hygien på en livsmedelsanläggning.

Miljöenheten medverkar också vid utredning av exempelvis oljeutsläpp.

Strategiskt miljö- och klimatarbete 

Miljöenheten deltar i kommunens strategiska miljö- och klimatarbete. Detta innebär exempelvis medverkan i kommunens energi- och klimatstrategi, resepolicy och planarbete.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-03-12

Synpunkter på sidan?