Miljöenhetens personal

På miljöenheten arbetar sju personer:

Anna Rangfeldt jobbar som miljöchef och har övergripande ansvar för miljöenheten samt med handläggning av strandskyddsärenden.
Telefon: 0532-172 57
E-post: anna.rangfeldt@amal.se


Kent Gustawsson jobbar som 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör. Han har huvudansvar för hälsoskyddstillsyn, inomhusmiljö, radon, enskilda avlopp, kalkningsfrågor, värmepumpar, enskilda vattentäkter samt avfallsfrågor. Kent är även ställföreträdande miljöchef.

Telefon: 0532-172 58
E-post: kent.gustawsson@amal.se


Rebecca Retz jobbar som miljöstrateg inom områdena naturvård, strategiskt miljö-, klimat- och energiarbete, samt med handläggning av strandskyddsärenden.
Telefon: 0532-172 59
E-post: rebecca.retz@amal.se


Angelika Samuelsson jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena miljöskydd och enskilda avlopp.
Telefon: 0532-174 95
E-post: angelika.samuelsson@amal.se


Ulf Malmsten jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena miljöskydd och förorenad mark.
Telefon: 0532-172 56
E-post: ulf.malmsten@amal.se


Johanna Eriksson jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena livsmedel och dricksvatten.
Telefon: 0532-170 64
E-post. johanna.eriksson@amal.se
 
 

 

 

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-06-26

Synpunkter på sidan?