Miljöenhetens personal

Miljöenheten i Åmål innefattar 7 stycken heltidstjänster:

Kent Gustawsson jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör har huvudansvar för hälsoskyddstillsyn, inomhusmiljö, radon, enskilda avlopp, kalkningsfrågor, värmepumpar och köldmedier. Kent är även tillförordnad miljöchef.
Telefon 0532-172 58
E-post kent.gustawsson@amal.se
 

Rebecca Retz jobbar som miljöstrateg inom områdena naturvård, strategiskt miljö-, klimat- och energiarbete, samt med handläggning av strandskyddsärenden.
Telefon 0532-172 59
E-post rebecca.retz@amal.se

Angelika Samuelsson jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena miljöskydd och enskilda avlopp.
Telefon 0532-174 95
E-post angelika.samuelsson@amal.se


Ulf Malmsten jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena miljöskydd och förorenad mark.
Telefon 0532-172 56
E-post ulf.malmsten@amal.se


Andreas Langenbach jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena miljöskydd, lantbruk, täkter och enskilda avlopp.
Telefon 0532-172 55
E-post andreas.langenbach@amal.se


Johanna Eriksson jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena livsmedel och dricksvatten.
Telefon 0532-170 64
E-post johanna.eriksson@amal.se
 
 

 

 

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2018-08-20

Synpunkter på sidan?