Naturvårdsprogram

Ett naturvårdsprogram är tänkt att vara kommunen till hjälp när det gäller att strategiskt bevara, skydda och bevaka naturen och dess olika värden. Det ska även vara en grund för att stärka det långsiktiga naturvårdsarbetet i kommunen och användas i arbetet med fysisk planering och för att ta hänsyn till natur-, rekreations- och kulturmiljövärden i ett tidigt skede.

Programmet antogs i januari 2019 och kommer tryckas under hösten 2019.

Miljöenheten har fått i uppdrag ta fram en handlingsplan för förbättringsåtgärder vilken kommer att påbörjas 2020.

KONTAKTINFORMATION

Rebecca Retz
Miljöstrateg
Telefon: 0532-172 59
E-post:
rebecca.retz@amal.se

Naturvårdsprogram för Åmåls kommun
Naturvårdsprogrammet pdf (pdf 6,1 MB)

Sidan uppdaterades 2019-09-16

Synpunkter på sidan?