Miljörapport

 

Du som driver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska lämna in en miljörapport senast den 31 mars varje år.

Alla miljörapporter ska lämnas elektroniskt via den centrala databasen för miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).Mer information
Länsstyrelsens information om miljörapportering
Naturvårdsverkets vägledning om miljörapportering

Sidan uppdaterades 2018-10-30

Synpunkter på sidan?