Dricksvatten

Härligt rent vatten

Du som förser andra med vatten ansvarar för att vattnet har en god kvalitet. Det är ditt ansvar som distributör att känna till aktuell lagstiftning och se till så att anläggningen fungerar enligt dricksvattenföreskrifterna.

Dricksvatten till många

Du ska registrera dig hos miljöenheten om:

  • du försörjer fler än 50 personer med dricksvatten
  • har en gemensam anläggning som i genomsnitt levererar mer än 10 kubikmeter vatten per dygn
  • du tillhandahåller eller använder vatten som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet 

Du som ska starta eller ta över en dricksvattenanläggning ska registrera detta hos miljöenheten. Det gäller till exempel om du ska använda eget vatten till en restaurang, en camping eller en föreningslokal. Om företaget byter ägare eller förändrar sin bolagsform ska du också anmäla det till oss. Vid ägarbyte ska den nye ägaren skriftligt registrera sitt företag och den gamla ägaren avregistrera sitt.

Från och med den 1 januari 2019 kan miljöenheten ta ut sanktionsavgifter om en verksamhetsutövare påbörjar eller övertar en registreringspliktig verksamhet utan föregående anmälan.

 

Johanna Eriksson
KONTAKTINFORMATION

Johanna Eriksson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-170 64
E-post: johanna.eriksson@amal.se

Nmäl

Anmäl din verksamhet:
Mer information:

Sidan uppdaterades 2019-08-13

Synpunkter på sidan?