Livsmedel


Miljöenheten är tillsynsmyndighet över livsmedelsanläggningarna i Åmåls kommun. Syftet med livsmedelstillsynen är att konsumenten ska erbjudas så säkra livsmedel som möjligt. Ingen skall riskera att bli sjuk av mat på grund av främmande ämnen eller slarv med hygienen.

Miljöenheten utför tillsynskontroller mot livsmedelsföretag så som restauranger, livsmedelsbutiker, skolmatsalar mm. Kontroll sker både genom planerade och oanmälda inspektioner. En livsmedelsverkamhet får endast bedrivas i en anläggning som är godkänd eller registrerad.

Notera att vid ägarbyte eller om man slutar att bedriva sin livsmedelsverksamhet så skall miljöenheten informeras om detta. Vid ägarbyte skall den personen som tar över livsmedelsverksamheten registrera sig.

Misstanke om matförgiftning

Om du misstänker att du blivit sjuk av mat eller dryck från ett livsmedelsföretag, kontakta miljökontoret för utredning. Vid allvarliga symptom kontakta vårdcentralen.

Lagstiftning

Från och med 1 januari 2006 skärptes livsmedelslagstiftningen. Då började flera nya EG-förordningar om hygien och offentlig kontroll av livsmedel att gälla inom hela EU. Höga krav ställs på alla som hanterar livsmedel i någon form. I juli 2006 kom också Sveriges nya livsmedelslag som bygger på principerna i EG-förordningarna.

Dricksvatten

Miljöenheten kontrollerar även dricksvatten. Tillsyn och kontroll av dricksvattenkvaliteten sker vid de kommunala vattenverken i kommunen, vid alla livsmedelsanläggningar som har egen brunn och andra verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna.

KONTAKTINFORMATION

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Johanna Eriksson
Telefon 0532-170 64
E-post: johanna.eriksson@amal.se

Mer information:

Läs mer om livsmedel och dricksvatten på livsmedelsverkets hemsida Livsmedelsverket

Broschyr från SLV - Nya regler enklare företagande (pdf)pdf (pdf 209 KB)
Info om registreringpdf (pdf 35 KB) 

Dricksvatten

Sidan uppdaterades 2018-08-20

Synpunkter på sidan?