Märkning av kemiska produkter

Farliga kemiska produkter ska vara tydligt och rätt märkta med farosymbol samt risk- och skyddsinformation på svenska. Märkningen informerar om skador som kan uppstå vid användningen och hur du kan skydda dig och miljön.

Nya regler

Sedan 20 januari 2009 gäller en ny förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU, förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP). Fram till 2015 gäller denna förordning parallellt med Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning. En förändring är att märkningen kommer att se annorlunda ut. De orangefärgade farosymbolerna enligt KIFS 2005:7 kommer successivt att bytas ut mot nya faropiktogram enligt CLP med vit bakgrund och röd ram.

För mer information se Kemikalieinspektionens hemsida om klassificering, märkning och förpackning.
KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-01-29

Synpunkter på sidan?