Försäljning av kemikalier i detaljhandel

Genom att välja och erbjuda kemiska produkter med så liten hälso- och miljöbelastning som möjligt kan du som detaljhandlare bidra till att minska riskerna för kunder och miljö. För att uppfylla skyldigheterna i lagstiften är det viktigt att det finns tillräcklig kunskap i butiken om reglerna. Det är viktigt att veta följande om dina produkter:

  • Svensk märkning; farliga kemiska produkter ska vara märkta på svenska och märkningen måste ha en viss, bestämd utformning.
  • Barnskyddande förslutning ska försvåra för barn att komma åt innehållet.
  • Kännbar märkning är till för att synskadade ska kunna skydda sig mot farliga kemiska produkter.
  • Förvaring; farliga kemiska produkter ska förvaras svåråtkomligt för barn och skilt från livsmedel.
  • Försäljningstillstånd från Länsstyrelsen krävs vid försäljning av särskilt farlig kemiska produkter. Tillstånd krävs även för privat bruk av särskilt farliga kemiska produkter.
  • Anmälan till produktregistret; den som för in kemiska produkter från utlandet eller tillverkar kemiska produkter ska anmäla detta till Kemikalieinspektionens produktregister.

Kemikalieinspektionen har tagit fram en broschyr; Kemiska produkter i butiker - märkning och ansvar. Miljökontoret rekommenderar denna broschyr för mer information om ovanstående krav och för vilka produkter dessa gäller. Det är viktigt att regelbundet kontrollera att produkternas märkning är korrekt och att fungerande barnskyddande förslutning finns.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift tas ut om t.ex. kännbar varningsmärkning, barnskyddande förslutning eller svensk märkning saknas.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-01-29

Synpunkter på sidan?