Strålning

Strålning har alltid varit en del av människans miljö. En av våra viktigaste strålkällor är solen. Utan ljuset och värmen från solstrålningen skulle livet på jorden och mänskligheten inte finnas till.

Jordens bildades en gång, precis som resten av universum, till stor del av radioaktiva beståndsdelar. Större delen har klingat av sedan dess, men marken vi står på innehåller fortfarande en del radioaktiva ämnen. Strålning når oss från kosmos och vi innehåller själva rent naturligt en mycket liten mängd radioaktiva ämnen.

Naturliga strålkällor har alltså alltid påverkat människan, men våra levnadsvanor förändras och därigenom sättet på vilket vi utsätter oss för strålning. Till exempel solar vi oftare än förr, och påverkas därför av mer UV-strålning. Vissa byggmetoder och material har gjort att radonet i bostäder har blivit ett problem.

Vi lär oss hela tiden mer om strålning; hur den påverkar oss och hur vi kan utnyttja den. Konstgjorda strålkällor är numera en del av vår vardag. I takt med att tekniken utvecklas används strålning inom allt fler områden. På sidorna i marginalen berättar vi mer om olika typer av strålning.

KONTAKTINFORMATION

1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kent Gustawsson
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-01-17

Synpunkter på sidan?