Smittskydd

 

Trots de höga hygienkrav som Sverige har förekommer smittorisker i vår vardag. Det kan röra sig om allt från förkylningar till allvarliga sjukdomar mellan människor, men också mellan människa och djur och mellan djur. Sjukdomar förorsakar både kostnader och lidanden för den drabbade men också utgifter för vårt samhälle. Vaccinationer är ett sätt att skydda sig mot vissa smittor men det är lång ifrån ett komplett skydd, det har funnits diskussion där vaccinationer har ifrågasatts. Vaccinationer har dock lett till att ett flertal sjukdomar är utrotade i Sverige. Läs mer om vaccinationer på Närhälsans hemsida.

Sidan uppdaterades 2018-09-20

Synpunkter på sidan?