Inomhusmiljön

 

Antalet klagomål på inomhusmiljön bedöms ha ökat på senare år. De klagande har besvärats av allergier, astma, och symptom som ögon- och hudirritationer, huvudvärk och torra slemhinnor. Besvären sätts i samband med bl.a. föroreningar i inomhusluften, dålig ventilation, mjukgörare, flytspackel, fukt, mögel, kvalster, formaldehyd, damm och tobaksrök. Inomhusluften är i allmänhet mer förorenad än utomhusluften beroende på att koncentrationen av föroreningar ökar i mindre utrymmen.

Drygt en miljon människor rapporterar symtom som de anser beror på inomhusmiljön (i bostaden, i skolan eller på arbetet). En dålig inomhusmiljö kan bidra till uppkomsten av allergier, framför allt mot husdammskvalster, och luftvägsinfektioner samt förvärra vissa överkänslighetsreaktioner. Fuktrelaterade indikationer i byggnader kan ha stor hälsomässig betydelse

Fukt i kombination med dålig ventilation är ofta huvudorsaken till "sjuka-hus"- problematiken. Kondensproblem är, på grund av sämre luftomsättning, betydligt vanligare i enfamiljs- än i flerfamiljshus. En ökande luftfuktighet i våra bostäder har även bidragit till bättre tillväxtmöjligheter för kvalster. Sambandet med kvalster i husdamm och allergi uppmärksammades på 60-talet. I samband med "sjuka-hus"-diskussionen har även val av byggnadsmaterial diskuterats.

Vid problem

Om du har problem med din boendemiljö kontakta i första hand din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Hjälper inte det kan du ta kontakt med oss på miljöenheten som utreder om problemet ska åtgärdas eller utredas vidare.

Kontaktperson: Kent Gustawsson
miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Telefon 0532-172 58.
Lästips:

I socialstyrelsens handbok om inomhustemperaturer kan man läsa om bland annat de effekter som kyla respektive värme kan ha på människors hälsa. Se länk nedan.

www.socialstyrelsen.se

Sidan uppdaterades 2018-09-04

Synpunkter på sidan?