Information om Buller

 

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller kan variera starkt från en person till en annan. Byggarbetsplatser, vägtrafik, konserter och andra arrangemang är några exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån byggnaden, från fläktar, hissar eller tvättstugor. För att begränsa bullerstörningarna i samhället finns riktvärden för vilka ljudnivåer som är acceptabla för olika störningskällor. Ljud är små tryckvariationer i luften. Av praktiska skäl används den logaritmiska enheten decibel (dB) vid mätning av ljudtrycket. Ljudfrekvensen mäts i hertz och vi uppfattar frekvensen som höga eller låga toner. På stereon regleras ljud med höga frekvenser med diskanten och ljud med låga frekvenser med basen.

Decibel
60 dB, motsvarar ett vanligt samtal.
85 dB, nivåer över 85 dB kan ge hörselskador vid exponering under en längre tid.
125 dB, örats smärtgräns.
190 dB, högsta ljudnivån som ljudet kan ha i luft.

Bullerstörning

Vad som upplevs som störande buller är individuellt. Det är individuellt hur stor ljudbelastning olika människor tål utan att skada hörseln. Barn är generellt känsligare än vuxna. Socialstyrelsen har utarbetat riktvärden och rekommendationer för vägledning för bedömning av olägenheter av buller. (Buller i arbetsmiljön regleras genom en särskild lagstiftning).

Bullertyp               Ljudnivå
Maximalt LAFmax - 35-40
Ekvivalent LAeqT - 30

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:7) rekommenderas riktvärden för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde: 110 dB(A)max och 97 dB(A)eq. Socialstyrelsens rekommendationer vad gäller höga ljudnivåer för t ex musikaktiviteter är 115 dB(A)max och 100 dB(A)eq (lokaler/platser dit barn under 13 år inte har tillträde).

Bullerstörning i bostaden
Vid bullerstörning i bostaden ska fastighetsägaren kontaktas först. Beskriv bullret objektivt, hur ofta det uppkommer, vilken tid på dygnet och lokalisering om man känner till det. Då är det lättare för fastighetsägaren utreda saken. Om ljudet inte kommer från den egna fastigheten eller om fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder eller planerar att vidta åtgärder kan Miljökontoret kontaktas.

Tinnitus

Tinnitus är subjektiva ljud som kan låta som ringningar, pip, muller, tjut etc. Det kan höras i huvudet eller i ett eller båda öronen. Personer med tinnitus kan ha normal hörsel för ljud som kommer från yttre ljudkällor. Tinnitus orsakas oftast av för höga ljudnivåer och är ett symptom på en skada som uppkommit i det inre hörselorganet. Tinnitus kan också uppkomma vid t ex bettfel och vissa sjukdomar. Tinnitus kan uppstå tillfälligt eller bli permanent. Tillfälliga tinnitus ska ses som en varningssignal även om symptomen även kan komma plötsligt. Ca 17 % av Sveriges befolkning har tinnitus i någon grad och ca 1 % har svårartad tinnitus.

Riskfaktorer är höga ljudnivåer på konserter, diskotek, gym eller höga ljudnivåer från smällare, båttutor(huligantutor), maskinverktyg, freestyle, skjutvapen. Ljud från vindkraftverk eller från trafik t.ex. vägar, järnvägar och flygfält kan också verka störande.

Enkla åtgärder för att förebygga tinnitus (egen tinnitus eller andras) är att vara uppmärksam på ljudnivån i den egna freestylen el. mp3-spelaren och använda omdömet vid användandet av ljudanläggningar som kan påverka andra människors hörsel. Vid musikevenemang ska kunniga ljudtekniker kunna arrangera antalet högtalare och högtalarnas placering så att det blir bra ljudkvalitet utan att ljudnivån blir för hög. Långt avstånd till ljudkällan eller användande av öronproppar/hörselskydd är annars en sekundär lösning för att minska risken för tinnitus eller hörselnedsättning. Det är verksamhetsutövaren eller lokalägaren som är ansvarig!

Ha respekt för ljud och var rädd om den egna och andras hörsel.

Mer information

AMMOT, artister och musiker mot tinnitus
Hörselskadades Riksförbund
Närmaste vårdcentral

Källhänvisning: Delar av informationen på denna sida är hämtad från Umeå kommuns hemsida (www.umea.se) och Sandvikens kommun (www.sandviken.se)
Sidan uppdaterades 2018-10-30

Synpunkter på sidan?