Tomgångskörning

En frostig mil med ett hjärta

I Åmåls kommun får motorn gå på tomgång högst en minut. Regeln gäller inte om du står i en bilkö eller om du har motorn igång för att driva exempelvis en sopbil.

Tomgångskörning påverkar miljön negativt

Förbränning av fossila bränslen bidrar till växthuseffekten genom utsläpp av försurande och övergödande ämnen.

En vanlig missuppfattning är att tomgångskörning inte är farligt för miljön om man har en katalysator på bilen. Men katalysatorn fungerar inte förrän den är varm och det är den efter cirka 2-3 kilometers körning vintertid. Det innebär att en bil med katalysator ger ungefär samma utsläpp som en gammal bil utan katalysator vid kallstart.

Använd motorvärmare

Undvik kallstart och tomgångskörning med en motorvärmare. Det gynnar både din hälsa, din bil och miljön. Motorvärmaren gör motorn varm och minskar bränsleåtgången. Det minskar i sin tur avgaserna och det tjänar både du och miljön på.

Tomgångskörning kan leda till böter

Reglerna för tomgångskörning finns för att skydda människors hälsa och miljön. Om någon bryter mot enminutsregeln kan du anmäla händelsen till polisen. Fällande dom kan ge böter.

KONTAKTINFORMATION

Polisen
Telefon: 114 14

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-08-13

Synpunkter på sidan?