Tobak – rökning och snusning

Rökning ej tillåten

Rökning är idag den största enskilda orsaken till för tidiga dödsfall. I Sverige beräknas för närvarande omkring 6400 personer årligen avlida i förtid till följd av sitt tobaksbruk och ytterligare drygt 500 på grund av passiv rökning. Tobaken har effekt på i stort sett alla organsystem.

Till följd av rökningens negativa effekt på våran kropp vill Sveriges regeringen minska svenskarnas bruk av tobak för att nå målet om ett rökfritt samhälle till 2025.

Nyheter under 2019

Från och med 1 juli 2019 är det förbjudet att röka på vissa allmänna platser. Detta gäller bland annat uteserveringar, lekplatser, tågperronger och busshållplatser samt idrottsplatser.

Sedan tidigare gäller rökförbud på restauranger, serveringar och offentliga lokaler.

En rökfri miljö är bra för alla

Tobaksrök är den vanligaste föroreningskällan av inomhusmiljön. Vid förbränning av en cigarett produceras många ämnen som har betydelse för utveckling av astma och allergi.

De nationella folkhälsomålen

Det övergripande målet med den nationella folkhälsopolitiken är att uppnå en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Regeringen har fastslagit elva folkhälsomål som utgår från de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan.

Mål nummer 11 fokuserar på tobak, alkohol, narkotika, spel och dopning. Åtgärder mot skador på grund av tobak, alkohol och spel samt ett samhälle fritt från narkotika och dopning behövs för att kunna nå en god hälsa för hela befolkningen.

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson 
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se 

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-07-02

Synpunkter på sidan?