Badvatten

En pojke plaskar runt i vattnet

I Åmåls kommun finns sex kommunala badplatser.

Örnäsbadet är kommunens största badplats. Här finns bryggor och ett hopptorn, handikappramp, barnvänliga stränder, omklädningsrum, toaletter, restaurang och kiosk, minigolfbana samt camping.

Badvattenprovtagning

En gång per månad under juni, juli och augusti tar miljöenheten prover på badvattnen. Proverna tas vid: Gamla kyrkan, Örnäsbadet, Vänersvik, Sandviken, Forsbackabadet, Klöverudsbadet, Knarrbysjöbadet, Lilla Bräcke och Sandvarpet. Vid kontrollerna mäts hur mycket bakterier som finns i vattnet. Vattnet bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Du hittar resultaten på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Badplatsen.

Algblomning

Alger finns naturligt i hav, sjöar och vattendrag, Under gynnsamma förhållanden kan algerna föröka sig kraftigt. De ger då upphov till det som kallas algblomning. Vid kraftig algblomning är vattnet ofta grumligt eller grönfärgat. Vattnet kan även vara blågrönt eller gulgrönt-gulbrunt. Vissa cyanobakterier, som ibland felaktigt kallas blågrönalger, kan ge ifrån sig giftiga ämnen som är farliga för människor och djur. Barn, hundar och andra husdjur är extra känsliga. Undvik därför att bada vid algblomning. 

Om du badat i algblommande vatten kan du få symptom som liknar de vid matförgiftning, så som illamående, huvudvärk, kräkningar, diarré, feber eller ögon- och hudirritation.

Om du misstänker att en badplats är drabbad av algblomning, kontakta oss på miljöenheten.

Badklåda

Ibland kan man få bett som liknar myggbett efter att man badat. Då kan du ha råkat ut för badklåda.

Badklåda orsakas av så kallade cerkarier. Cerkarier är ett av larvstadierna hos en inälvsmask vars huvudvärd är sjöfåglar. Vissa sötvattenssnäckor agerar mellanvärd. Cerkarier är inte synliga för blotta ögat och simmar fritt i ytvattnet. Därför kan de av misstag angripa en badande människa i stället för en fågel och tränga in någon millimeter i huden, men där dör de ganska snabbt.

Det är när cerkarierna tränger in i huden som de orsakar kliande utslag. Utslagen brukar finnas kvar cirka en vecka. Enstaka personer kan få starkare allergisk reaktion med feber. Det finns ingen specifik behandling och det är inte heller nödvändigt. Symptomen kan du lindra med klådstillande eller antiallergiska medel. Cerkariernas mellanvärd snäckan finns mest på grunt vatten och därför drabbas barn oftare än vuxna.

Badklådan är vanligast under varma somrar när temperaturen i vattnet stiger.



KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-08-13

Synpunkter på sidan?