Smittskydd

Trots de höga hygienkrav som Sverige har förekommer smittorisker. Det kan röra sig om allt från förkylningar till allvarliga sjukdomar som sprids från människa till människa, men också mellan människa och djur och mellan djur.

Sjukdomar förorsakar både kostnader och lidanden för den drabbade men också utgifter för vårt samhälle. Vaccinationer är ett sätt att skydda sig mot vissa smittor men det är lång ifrån ett komplett skydd. Vaccinationer har dock lett till att ett flertal sjukdomar är utrotade i Sverige.

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson 
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se 

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-08-13

Synpunkter på sidan?