UV strålning - solarium

Bild: Solarium - Tanning bed av pixel2008 (CC BY-ND 2.0)

Solen ger ljus, värme och ultraviolett (UV) strålning. I regnbågen kan vi se solens ljus uppdelat i olika färger.  Utanför den skala av färger som vi kan se finns värme och UV-strålning. Den UV-strålning som når oss på jorden, och som finns i solarier, brukar delas upp i UVA och UVB.
UV-strålningen gör att huden bildar brunt pigment, man blir ”solbrun”.  Kortvågig ultraviolett strålning (UVB) är energirikare och påverkar huden mer än långvågig UVA. UVB varierar starkt med solens höjd på himlen som i sin tur är beroende av breddgrad, tid på dagen och årstid.  UVB gör att pigmentbildningen startar och att överhuden blir tjockare.  UVA mörkfärgar sedan det bildade pigmentet. Framförallt UVB kan ge brännskador, men både UVA och UVB ger cellskador i huden.

Vilken sorts UV-strålning ger ett kosmetiskt solarium?

Solarier ger främst UVA-strålning, men också lite UVB. Det finns solarier i Sverige som ger lika mycket UVB-strålning som solen i Mellaneuropa, det vill säga mer än svensk sommarsol. UVA-strålning får vara 3-4 gånger intensivare i solarier än i naturlig sol. I vissa solarier kan den totala UV-strålningen vara lika stark som i tropikerna.

Ingen garanti mot solbrännskador

Färgen du får i ett solarium är inte densamma som naturlig solbrunhet och ger dig inte ett tillräckligt säkert skydd inför sommar och semester.  Överhuden får inte den förtjockning som riktig sol ger och som behövs för att skydda mot brännskador. Dessutom syns det sämre när huden är på väg att bli bränd. Därför är det osäkert att ”grunda” i solarium inför en solsemester.

Huden åldras snabbare av mångårigt solariebruk

Solarier ger ofta intensivare UVA-strålning än solen. UVA tränger djupt ner i huden och att ofta använda solarium kan medföra att huden slits, blir oelastisk och rynkig. Fuktighetsbevarande krämer mjukar endast upp det yttersta hornlagret och inga krämer kan reparera de skador som UV-strålningen orsakar.

Solarier är inte ofarliga

Lika lite som solen är ofarlig, är solarier det.  Riskerna är sannolikt desamma som i naturlig sol, det vill säga risk för åldrad hud, påverkat immunförsvar, solöverkänslighet, brännskador och hudcancer.

Vilka bör undvika solarium?

Strålsäkerhetsmyndigheten avråder från att sola i solarium för att bli brun.  Personer med ljus och känslig hud, liksom barn och unga under 18 år ska inte alls använda solarium. Om du har många bruna födelsemärken bör du inte heller sola. Att använda solarium mer än tio gånger per år anses öka risken för hudcancer. Om du använder solarium bör varje besök anpassas efter din individuella soltålighet och bruksanvisningen ska följas. Första gången i solarium bör du inte ligga längre än 5-10 minuter.

Drivande av solariesalong

Du som har solariesalong eller annan verksamhet där solarier upplåts för personbestrålning är skyldig att följa SSM:s föreskrift SSM FS 2008:36.

Sammanfattningsvis gäller följande:

  • Om du bedriver en verksamhet där solarier upplåts till allmänheten ska du anmäla det till din kommuns miljö- och hälsoskyddsförvaltning eller motsvarande.
  • Solarierna måste vara av UV-typ 3. Solariet ska vara märkt med UV-typ och information om vilka rör som ska användas (originalrör). Solariet ska dessutom vara försett med sådana rör, alternativt rör på SSM:s lista med ersättningsrör.
  • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje person som använder solariet.
  • Exponeringsschema alltså information om lämplig soltid ska finnas anslagen intill varje solarium.
  • Det måste finnas ett tidur som kan ställas in på lämplig soltid (dvs. minuter, till exempel 5 minuter allra första gången). Dessutom måste det finnas en extra tidmekanism som slår av strömmen inom 60 minuter. Myntautomat kopplad till solariet räknas som ett tidur om soltiden kan regleras med antal mynt eller polletter. Dubbla tidur ger en extra säkerhet. I solarier med bara ett tidur har det hänt att tiduret inte fungerat, kunden somnat och bränt sig mycket illa!
  • Information och råd Råd och information måste vara anslagen intill eller på varje solarium. SSM:s affisch ”Viktigt för dig som använder solarium” är obligatorisk. Texten ”Varning – Ultraviolett strålning kan skada ögon och hud. Läs bruksanvisning. Använd skyddsglasögon. Vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.” ska finnas på solariet.
  • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson 
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se 

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-03-12

Synpunkter på sidan?