Radon

För att få koll på halten radon i din bostad bör du göra en mätning. Mätningen ska ske under vinterhalvåret, pågå i minst två månader och ske med två mätningsdosor per lägenhet.

Radonbidrag

Regeringen har beslutat om nytt bidrag för sanering av radon i småhus. Bidraget kan sökas från och med 1 juli 2018. Om du tänker söka bidrag, så tänk på att inte påbörja några åtgärder före ansökan. Syftet med bidraget är att minska halten radon i en- och tvåbostadshus och därmed minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder.

Mer information om bidraget hittar du på Boverkets hemsida.

Vad är radon?

Radon är en gas som är osynlig och luktfri. Den bildas när grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas de radioaktiva radondöttrarna.

Mäta radon i inomhusluften

För att säkert veta om det finns radon inne i huset behöver du göra en långtidsmätning. Mätningen ska pågå under minst 60 dagar under vintersäsongen (oktober-april) för att visa ett årsmedelvärde. Det behövs minst två mätdosor per bostad/lägenhet för att få ett årsmedelvärde.

Halten radon mäts i enheten Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Målet är att inga bostäder ska ha mer än 200 Bq/m3.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att utföra mätningar.

Du kan beställa mätningspaket direkt från ett ackrediterat mätningsföretag eller via företag som arbetar med att åtgärda radon. Resultatet från mätningarna skickas till fastighetsägaren. Ange på följesedeln att miljöenheten ska få en kopia. Vi sparar resultatet och använder det vid vår tillsyn och statistik.

Ägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

I flerbostadshus är det du som är fastighetsägare som har ansvaret för att kontrollera och åtgärda förhöjd radonhalt. Du kan vända dig till miljöenheten för att diskutera lämpligt antal lägenheter som bör mätas i varje hus.

Miljöenheten vill gärna ta del av analysresultatet. Vi sparar resultatet och använder det vid vår tillsyn och statistik.

Mäta radon i dricksvattnet

För att mäta radon i dricksvattnet får du själv kontakta ett laboratorium och beställa analys.

Köpa och sälja hus

Säljaren är skyldig att upplysa om de radonproblem som den känner till. Radonhalterna ska även uppges i den energideklaration som ska göras av säljaren före försäljning.

Det är köparens ansvar att ta reda på hur mycket radon som finns i huset innan köpet är klart. Om radonhalten inte mätts på länge bör köparen se till att det görs. Om man vill göra en långtidsmätning, men inte hinner, kan köpare och säljare skriva ett avtal som ger köparen tid att göra en långtidsmätning efter inflyttningen.

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson 
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se 

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Ackrediterade analysföretag:

Ackrediterade laboratorier som analyserar dricksvatten:

Swedacs hemsida kan du hitta ackrediterade laboratorier som analyserar dricksvatten.

Mer information:

Sidan uppdaterades 2019-08-14

Synpunkter på sidan?