Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att bland annat fel på utrustning och rutiner eller andra brister upptäcks innan de orsakar besvär, hälsoproblem eller miljöpåverkan.

Egenkontrollen är också ett verktyg för att se till att företaget lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Omfattning och anpassning

Egenkontrollen ska anpassas efter verksamheten.

En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än en liten verksamhet som innebär en liten risk.

Vem omfattas av krav på egenkontroll?

Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.

För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter ställs högre krav på egenkontrollen. De kraven finns i förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll. Verksamheter som tillexempel skolor och förskolor ansvarar för att införa och tillämpa ett egenkontrollprogram.

Miljöenheten ansvarar för att kontrollera att egenkontrollprogrammets verkligen följs.

Om er verksamhet ännu inte kommit igång med egenkontrollen är det hög tid att göra det nu!

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson 
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-02-04

Synpunkter på sidan?