Inomhusmiljö

Inomhusmiljön i ditt hem påverkas av flera olika saker, till exempel luftkvaliteten, fukt, strålning och hur bullrigt det är. Strålning, fukt och buller är dåligt för människor och ska så lång som möjligt förebyggas och åtgärdas.

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Mer information:

 

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-02-04

Synpunkter på sidan?