Allergi

Överblommad maskros

Allergi har på kort tid blivit den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar. Ungefär 4 av 10 människor beräknas ha någon form av besvär med allergi eller överkänslighet som orsakar en överreaktion i immunsystemet.

De vanligaste allergisjukdomarna är astma, allergisk snuva och atopiskt eksem.

Orsaken till en allergisk reaktion är väldigt individuell, därför får man prova sig fram vad man som individ reagerar på och behöver undvika. Här följer några exempel som kan orsaka en allergisk reaktion:

 • Tobaksrök
 • Djur
 • Dofter
 • Växter
 • Mögel
 • Städning
 • Kvalster

Visa respekt för din omgivning!

Inomhus

Inomhusmiljöfaktorer kan spela roll på tre sätt:

 • Genom att få immunsystemet att reagera ogynnsamt på någon faktor i miljön (sensibilisering).
 • Genom att utlösa besvär hos den som redan är sensibiliserad.
 • Genom att underhålla den inflammation i luftvägarnas slemhinnor som ligger bakom att man är extra känslig för andra retningar, till exempel kall luft eller ansträngning.

Utomhus

För att minska exponeringen av allergi kan det vara bra att tänka på följande:

 • Häng inte ut tvätt under pollensäsongen
 • Undvika kontakt med pälsdjur, alternativt duscha sina egna husdjur efter utevistelse
 • Vädra lite och bara göra det när det är låga halter pollen i utomhusluften
 • Tvätta håret innan man lägger sig
 • Installera finfilter i bilens luftintag
 • Har man en egen trädgård kan det vara lämpligt att välja  följande:
 • Växter som använder insekter för befruktning istället för vindspridning
 • Det kan också vara bra att ha grässorter som blommar sent och att gräset klipps ofta så att man hinner klippa axen

Ett hjälpmedel för att kunna planera sin vardag kan vara att följa pollenprognoserna.

Nickel

Föremål som är avsedda för direkt och långvarig kontakt med huden får inte avge mer än 0,5 µg nickel/cm2 /vecka under två års normal användning. Apotekets nickeltest kan användas om man snabbt vill få en indikation om ett metallföremål avger nickel.
KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson 
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se 

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-03-12

Synpunkter på sidan?