Rese- och transportpolicy

Inventering

Under år 2006 utfördes en inventering av hur den kommunala verksamhetens fordon för persontransporter användes. Syftet med inventeringen var att se över möjligheterna till förbättringar inom områdena miljö, säkerhet och ekonomi. Slutrapporten från inventeringen kan du ta del av genom länken till höger.

Rese- och transportpolicy

Med ovanstående rapport som underlag arbetade kommunen fram en rese- och transportpolicy samt rutiner för en effektiv administration och användning av kommunens leasingfordon. Rese- och transportpolicyn antogs av fullmäktige i maj 2008.

Rese- och transportpolicyn syftar till att alla resor som företas av kommunens anställda ska vara miljöanpassade, trafiksäkra och kostnadseffektiva. Detta innebär att rese- och transportpolicyn innehåller exempelvis miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av leasingfordon, rekommendationer avseende val av transportmedel och uppföljningsrutiner m.m.

KONTAKTINFORMATION

Rebecca Retz
Miljöstrateg
Telefon: 0532-172 59
E-post: rebecca.retz@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-01-29

Synpunkter på sidan?