Energi- och klimatstrategi

Den nya energi- och klimatstrategin finns nu att ladda ner

Under våren 2016 gav kommunstyrelsen miljöenheten i uppdrag att ta fram en ny energi- och klimatstrategi för Åmåls kommun. Den nya strategin antogs i november 2017 och innehåller ambitioner i enlighet med nationellt och regionalt satta mål samt med kommunens egna, sedan tidigare, uppsatta mål om energieffektivisering. Just nu utformas handlingsplanen för åtgärdsarbetet 2019. Strategin från 2017 finns att ladda ned i högerspalten.

Den förra energi- och klimatstrategin

Åmåls kommuns energi- och klimatstrategi 2006-2010 med bilagor finns att ladda ned i högerspalten. I strategin har de nationella miljökvalitetsmålen; "Begränsad klimatpåverkan, "Ingen försurning samt "Frisk luft" brutits ned till lokala förhållanden.

Energieffektiviseringsstrategi

2011 antog Kommunfullmäktige en ny energieffektiviseringsstrategi för Åmåls kommun med mål för 2014 och 2020. Denna strategi gäller parallellt med den nya energi- och klimatstrategin till och med år 2020. Energieffektiviseringsstrategin med bilagor finns att ladda ned i högerspalten.

nmfdf

KONTAKTINFORMATION

Rebecca Retz
Miljöstrateg
Telefon: 0532-172 59
E-post: rebecca.retz@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-03-12

Synpunkter på sidan?