Energi och klimat

Energi- och klimatarbete i Åmål

De pågående klimatförändringarna är en av vår tids mest angelägna miljöproblem och största utmaningar. Människans utsläpp av så kallade växthusgaser, framförallt koldioxid, som uppstår vid användning av fossila bränslen, är den dominerande faktorn till klimatförändringarna.

Världen över försöker man nu genom långt gående internationella avtal minska utsläppen av växthusgaser. Den svenska regeringen och riksdagen tar frågan på stort allvar och arbetar med strategier, stimulanspaket och andra åtgärder på det nationella planet. På det lokala planet pekas kommunerna ut som en viktig aktör i det pågående klimatarbetet.

Åmåls kommun arbetar kontinuerligt med energi- och klimatfrågan. De styrande dokumenten i detta arbete är kommunens energieffektiviseringsstrategi, energi- och klimatstrategi samt rese- och transportpolicy. Du kan läsa mer om detta arbete via menyn till vänster.

De kommunala energirådgivarna är en viktig resurs i det lokala energi- och klimatarbetet.

KONTAKTINFORMATION

Miljöstrateg Rebecca Retz
Telefon: 0532-172 59
E-post: 
rebecca.retz@amal.se

Miljöstrateg (Teknik- och fritid) Lars-Anders Sjögren
Telefon: 0533-836 76
E-post: lars-anders.sjogren@saffle.se

Sidan uppdaterades 2018-06-05

Synpunkter på sidan?