Bygg- och miljönämndens ledamöter

Domarklubba

Bild: judge-gavel-1461966053krJ (Wagner 2017)

Bygg- och miljönämnden beslutar om byggfrågor, miljöfrågor och strandskyddsfrågor.

Under fliken Politik och nämnder hittar du en förteckning över ledamöterna samt ersättarna i bygg- och miljönämnden för tiden 2019-01-01 till 2022-12-31.  

 

jklh

Sidan uppdaterades 2019-03-12

Synpunkter på sidan?