Producentansvar

 

För vissa typer av varor eller produkter gäller ett s k producentansvar. Producenterna ska då se till att det finns insamlingssystem för de uttjänta produkterna att de återvinns och även informera om detta. Vi konsumenter har ett ansvar att sortera ut dessa produkterna och lämna dem till producenternas insamlingssystem.

Producentansvaret omfattar idag:

  • Returpapper, d v s tidningar, tidskrifter, reklam, telefon- och postorderkataloger och liknande produkter,
  • Förpackningar (utom de som omfattas av pantsystem) av glas, metall (aluminium och stålplåt), plast, papper (kartong) och wellpapp,
  • Däck från fyrhjuliga fordon inklusive släp samt motorcyklar,
  • Bilar
  • Elektriska och elektroniska produkter s k el-avfall, kyl och frys
  • Bygg- och rivningsavfall (frivilligt åtagande från branschen)

Sidan uppdaterades 2016-09-12

Synpunkter på sidan?