Hushållsavfall

 

Hushållsavfall är allt avfall som normalt uppstår i ett hushåll. Ett sätt att minska mängden som går till deponi är att källsortera. En stor del av vårt avfall går att återvinna. Producentansvar för bl.a. förpackningar är ett sätt att försöka styra mot att spara på naturresurser och att minska miljöbelastningen redan vid produktionen. Hushållsavfall klassas som grovavfall och kan lämnas sorterat till återvinningsanläggningen. Kommunen är också skyldig att omhänderta gamla kyl- och frysskåp.

Endast hushåll från lämna farligt avfall till kommunens miljöstationer. Miljöstationerna finansieras av hushållens renhållningsavgift och inte via skatten. Detta innebär att inga företag har betalat någonting till dessa stationer. Företag och verksamheter måste själva beställa och bekosta hämtning av sitt farliga avfall.

Mer information om avfallshantering för hushåll finner du här på www.sopor.nu eller på vår interna sida t.ex. Östby Avfallsanläggning

Sidan uppdaterades 2016-09-12

Synpunkter på sidan?