Avfallshantering

Allt avfall ska tas omhand på rätt sätt, så att det inte orsakar hälsoproblem eller miljöstörningar. Hantering av avfall ska ske enligt lagar i miljöbalken och föreskrifter i kommunala renhållningsordningen.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2018-08-20

Synpunkter på sidan?