Slamtömning

Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar utförs i dagsläget av Rang-Sells Kommunpartner AB. Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för kundtjänst och fakturering.

KONTAKTINFORMATION
Kundtjänst VA-renhållning
Telefon: 0533-68 15 89
E-post:
varenhallning@saffle.se
Journummer för slamtömning
Gäller vardagar efter 16.00, samt fredag efter klockan 16.00 - måndag 07.00.
Telefon: 070-927 25 55

Sidan uppdaterades 2019-01-29

Synpunkter på sidan?