Producentansvar

För vissa typer av varor eller produkter gäller ett så kallat producentansvar. Producenterna ska se till att det finns insamlingssystem för de uttjänta produkterna, att de återvinns och även informera om detta. Vi konsumenter har ett ansvar att sortera ut dessa produkter och lämna dem till producenternas insamlingssystem.

Producentansvaret omfattar idag:

  • Returpapper, tidningar, tidskrifter, reklam, telefon- och postorderkataloger och liknande produkter,
  • Förpackningar (utom de som omfattas av pantsystem) av glas, metall (aluminium och stålplåt), plast, papper (kartong) och wellpapp
  • Däck från fyrhjuliga fordon inklusive släp samt motorcyklar
  • Bilar
  • Elektriska och elektroniska produkter så kallade el-avfall, kyl och frys
  • Bygg- och rivningsavfall (frivilligt åtagande från branschen)

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-01-29

Synpunkter på sidan?