Östby miljöstation

Östby miljöstation

Östby miljöstation kan du slänga grovavfall, farligt avfall eller elavfall. På Östby finns alltid behjälplig personal om du behöver hjälp med sorteringen.

KONTAKTINFORMATION
Östby miljöstation
Telefon:
0532-449 02
Kundtjänst VA-renhållning
Telefon:
0533-68 15 89
E-post:
varenhallning@saffle.se

Sidan uppdaterades 2019-01-29

Synpunkter på sidan?