Återvinningsstationer

Återvinningssymbol

På återvinningsstationerna kan du lämna tidningar och förpackningar av papper, plast, glas och metall. Här hittar du återvinningsstationerna i Åmåls centrum:

  • Klövervägen
  • Norra Hamnplan   
  • Näsvägen
  • Årjängsgatan

På Åmåls landsbygd finns återvinningsstationer på följande platser:

  • Tösse järnvägsstation
  • Fengersfors

Under fliken teknisk service kan du läsa mer om hur du sorterar ditt avfall.

Batteri

Uttjänta batterier lämnas i batteriholkarna som är utplacerade vid återvinningsstationerna eller på Östby miljöstation.

Lampor

Förbrukade glödlampor och lågenergi lampor kan du nu lämna på Östby Miljöstation, ICA Supermarket, Eurocash eller till någon av de butiker som säljer ljuskällor.

 

KONTAKTINFORMATION

Kundtjänst VA-renhållning
Telefon:
0533-68 15 89
E-post:
varenhallning@saffle.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-05-02

Synpunkter på sidan?