Avfall och återvinning

Släng skräpet i papperskorgen

I Åmåls kommun är det Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål som har ansvaret för renhållningen. Under fliken teknisk service hittar du sammanfattande information om Östby miljöstation, återvinningsstationer, sophämtning och slamsugning.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan

KONTAKTINFORMATION
Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se
Besöksadress:
Kyrkogatan 2
Kundtjänst VA-renhållning
Telefon:
0533-68 15 89
E-post:
varenhallning@saffle.se

Sidan uppdaterades 2019-03-11

Synpunkter på sidan?