Välkommen till Miljöenheten

Vy över A hamnen

I Åmål ska det vara enkelt att leva och bo. Vi värnar om och arbetar för en hälsosam miljö. Här hittar du information som berör ditt boende och miljön samt kommunens naturvårdsarbete.

Har du ett ärende till miljöenheten är du välkommen att besöka oss på Norrtull.

Alla miljöenhetens blanketter hittar du under E-tjänster.


Aktuellt

Glöm inte att skicka in miljörapport senast den 31 mars

Glöm inte att skicka in läckagekontroll för köldmedia senast 31 mars

Sanktionsavgifter för överträdelser av livsmedelslagstiftningen från och med 2019

Använd motorvärmare till bilen

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-04-03

Synpunkter på sidan?