Anmälningsplikt

Vid installation av värmepumpsanläggning skall fastighetsägaren göra en anmälan till oss. Det gäller oavsett om värmen ska utvinnas ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Observera att värmepumpar för utvinning av värme ur luft är undantagna.

Vi tar ut en avgift för anmälan, avgiften regleras i kommunens miljötaxa. Anmälan skall lämnas in och helst godkännas innan installationen påbörjas.

Miljösanktionsavgift

Om en installation av värmepumpsanläggning startas utan att anmälan gjorts till oss tas en miljösanktionsavgift ut.

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2023-11-08

Synpunkter på sidan?