Värmepumpar

Värmepumpar räknas som miljöfarlig verksamhet på grund av att anläggningen kan innehålla köldmedier.

Köldmedier är kraftiga växthusgaser och kan bidra till växthuseffekten om de läcker ut. Äldre värmepumpar kan även innehålla köldmedier som bryter ned ozonskiktet. Köldbärarvätskan som cirkulerar i jorden, ytvattnet eller ner i berget, innehåller också ämnen som kan påverka miljön negativt.

När man tar energi ur ytvatten, mark eller berg sänks temperaturen där och då sker kemiska förändringar som kan påverka miljön. Därför är det viktigt att veta om det finns vattentäkter i närheten som kan påverkas, främst då vid ett eventuellt läckage.
KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se 

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?