Personal

Vi är 6 personer som arbetar med miljöfrågor:

 

Kent Gustawsson jobbar som 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör. Han har huvudansvar för hälsoskyddstillsyn, inomhusmiljö, radon, enskilda avlopp, kalkningsfrågor, värmepumpar, enskilda vattentäkter samt avfallsfrågor. Kent är även ställföreträdande enhetschef.

Telefon: 0532-172 58
E-post: kent.gustawsson@amal.se


Ulf Malmsten jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena miljöskyddstillsyn och förorenad mark.
Telefon: 0532-172 56
E-post: ulf.malmsten@amal.se


Katarina Hallberg jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena miljöskyddstillsyn och förorenad mark.

Telefon: 0532-172 55

E-post: katarina.hallberg@amal.se


Katarina Sundberg jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena lantbruk och hälsoskyddstillsyn.

Telefon: 0532-172 57

E-post: katarina.sundberg@amal.se


Petter Backe jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör och har huvudansvar för livsmedelstillsyn.
Telefon: 0532-171 38
E-post: mailto:petter.backe@amal.se


Johanna Eriksson jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena livsmedelstillsyn, kommunalt och allmänt dricksvatten, hälsoskyddstillsyn och avfallsfrågor.
Telefon: 0532-170 64
E-post: johanna.eriksson@amal.se


 

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsenheten
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

KONTAKTINFORMATION

MiljöenhetenMålet med tillsyn är att skydda miljö och hälsa
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2020-09-24

Synpunkter på sidan?