Personal

Vi är 5 personer som arbetar med miljöfrågor:

 

Kent Gustawsson jobbar som 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör. Han har huvudansvar för hälsoskyddstillsyn, inomhusmiljö, radon, enskilda avlopp, kalkningsfrågor, värmepumpar, enskilda vattentäkter samt avfallsfrågor. Kent är även ställföreträdande miljöchef.

Telefon: 0532-172 58
E-post: kent.gustawsson@amal.se


Ulf Malmsten jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena miljöskydd och förorenad mark.
Telefon: 0532-172 56
E-post: ulf.malmsten@amal.se


Katarina Hallberg jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena miljöskydd och förorenad mark.

Telefon: 0532-172 55

E-post: katarina.hallberg@amal.se


Jenny Apelgren jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom området livsmedel.
Telefon:
0532-174 95
E-post:
jenny.apelgren@amal.se


Johanna Eriksson jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena livsmedel och dricksvatten.
Telefon: 0532-170 64
E-post: johanna.eriksson@amal.se


 

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsenheten
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

KONTAKTINFORMATION

MiljöenhetenMålet med tillsyn är att skydda miljö och hälsa
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2020-08-05

Synpunkter på sidan?