Personal

Vi är 5 personer som arbetar med miljöfrågor:

 

Kent Gustawsson jobbar som 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör och är även ställföreträdande enhetschef. Han har huvudansvar för hälsoskyddstillsyn, inomhusmiljö, radon, enskilda avlopp, kalkningsfrågor, värmepumpar, enskilda vattentäkter samt frågor gällande hushållsavfall.

Telefon: 0532-172 58
E-post: kent.gustawsson@amal.se


Iren Larsson jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom miljöskyddstillsyn.

Telefon: 0532-172 55

E-post: iren.larsson@amal.se


Karin Johansson jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom miljöskyddstillsyn, köldmedier och cisterner.

Telefon: 0532-172 56

E-post: karin.johansson@amal.se


Katarina Sundberg jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena lantbruk och hälsoskyddstillsyn.

Telefon: 0532-172 57

E-post: katarina.sundberg@amal.se


Marie Bergman jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena livsmedelstillsyn samt kommunalt och allmänt dricksvatten.
Telefon: 0532-170 64
E-post: marie.bergman@amal.se

 

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsenheten
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-02-25

Synpunkter på sidan?