Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden beslutar om byggfrågor, miljöfrågor och strandskyddsfrågor.

Bygg- och miljönämnden har kommunstyrelseförvaltningen och tillväxtenheten till sin hjälp för att sköta verksamheten.

Nuvarande politiker i bygg- och miljönämnden sitter för mandatperioden 2019-01-01 till 2022-12-31.  

KONTAKTINFORMATION

Bygg- och miljönämnden
Kyrkogatan 2
662 37 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?