Vår uppgift

Myndighetsutövning - tillsyn, kontroll och prövning

Vi bedriver regelbunden tillsyn över exempelvis industrier, lantbruk, restauranger, livsmedelsaffärer, avlopp, frisörsalonger, skolor med mera. Tillsynen utförs genom inspektioner på plats, kontroll av egenkontrollsystem samt granskning av analysresultat och miljörapporter.

Vi prövar även ansökningar om exempelvis anläggande av enskilt avlopp, värmepump och strandskyddsdispens.

Rådgivning och information

Vi har en rådgivande funktion gentemot allmänhet, företag och organisationer.

Klagomål

Vi handlägger klagomålsärenden som uppstår inom enhetens ansvarsområde. Sådana ärenden kan röra exempelvis bostadshygien, buller, vedeldning eller hygien på en livsmedelsanläggning.

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

Alla miljöblanketter hittar du under E-tjänster.

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?