Servitut

Om det finns ett servitut som reglerar förhållanden mellan två eller flera parter upphäver det inte lagen om strandskydd.

Även om du har ett servitut för en anordning så behöver du fortfarande en dispens från strandskyddet för att uppföra anordningen.

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsenheten
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?