LIS-områden

Kommunen kan i översiktsplanen peka ut vissa platser som kallas för Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden).

Inom dessa områden tillkommer två särskilda skäl, enligt nedan, som kan åberopas:

Särskilda skäl

Exempel

En byggnad eller anläggning som bidrar till utvecklingen av landsbygden
Turism- och näringsverksamhet eller ideell verksamhet som ger långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt och regionalt perspektiv t.ex.; café, campingstugor, kanotuthyrning, fiskeförsäljning, sim- eller kanotklubb, scouting
Enstaka en- eller tvåbostadshus med komplementbyggnader i anslutning till befintligt bostadshus

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsenheten
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?