Hemfridszon, fastighet och tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar ligger inom eller utanför din hemfridszon. Hemfridszonen är det område kring byggnader eller anordningar där man som besökande allmänhet upplever att privat zon råder.

Fastighet är hela marken och vattnet du äger, ofta större än din hemfridszon. Fastigheten visas i fastighetsregistret. I samband med en strandskyddsprövning kan fastighetens hemfridszon formellt fastställas i en tomtplats.

En tomtplats är det område där fastighetsägaren har laglig rätt att hävda hemfridszon. En tomtplats kan vara en del av en fastighet. Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen, men inte på resten av fastigheten.

Ibland är fastigheterna små och omfattar bara ett mindre område runt om en byggnad, till exempel ett fritidshus. Då är ofta fastigheten lika stor som tomtplatsen.

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsenheten
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?